Çalışma Saatleri : Pazartesi - Cumartesi 08:00-17:00
  Telefon : +90 312 426 88 12

Meme Kanserinin Tedavisinde Meme Koruyucu Cerrahi Uygulaması

Meme kanseri erken tanı konulduğunda tedavisi mümkün olan bir hastalıktır. Günümüzde çok zorunlu kalmadıkça memenin tamamen alınması tercih edilmemektedir.  Bu yüzden, erken evrede tanısı konulduğunda meme koruyucu cerrahi tedavi ile meme kaybı önlenebilmektedir. Bu süreçte medikal onkolog ve radyasyon onkoloğu ile eşgüdümlü olarak yapılacak çalışmanın hastalığın tedavisindeki kesin başarıda rolü tartışılmazdır.

Meme koruyucu cerrahi tedavi planlanmasında, ameliyat öncesi doğru mikroskopik tanı son derece önem taşır. Bu nedenle yapılacak biyopsi işlemi ve biyopsi yönteminin seçimi neredeyse anahtar rol oynamaktadır. Uygun seçilmeyen biyopsi tekniği tanıda yetersizliklere hatta yanılmalara, gereksiz biyopsi tekrarlarına  neden olabilmektedir.  Sadece bununla kalmayıp uygulanan meme koruyucu cerrahi tedavi tekniğinin kozmetik sonuçlarını da olumsuz etkileyebilir.   

Öte yandan meme koruyucu cerrahi yöntemi uygulanacak hastalar dikkatli seçilmelidir. Genellikle T1-T2 (tümör büyüklüğünün 2-5 cm olduğu evre), hastanın yaşı, tümörün çok odaklı olup olmaması, meme dokusunun büyüklüğü ve tümörün meme dokusundaki yerleşimi ilk etapta meme koruyucu cerrahi kararını etkilemektedir. Ayrıca tümörün mikroskobik özellikleri  ve moleküler karakteristikleri ameliyat öncesi iyice değerlendirilmelidir.  Bunun yanında, hastanın meme koruyucu cerrahi tedavi sonrası radyoterapi olanaklarına ulaşabilirliği de akılda tutulmalıdır.

Bir çok meme koruyucu cerrahi seçeneği vardır, örneğin

  1. Redüksiyon mastopeksi
  2. Dermoglandüler flep yürütme (Grisotti-tenis raketi v.b)
  3. “Batwing” mastopeksi
  4. “Paralellogram”” mastopeksi

Hangi meme koruyucu cerrahi yöntemi seçilirse seçilsin hasta için güvenli cerrahi sınırların sağlandığından, yani tümörün hastadan nüks etmeyecek şekilde çıktığından emin olunmalıdır. Her hasta için tümör yerleşimleri ve özellikleri farklı olduğu için, cerrah tarafından farklı tip meme koruyucu cerrahi tedavi yöntemi seçilir. Bu yöntemleri uygularken cerrah kozmetik sonuçları da göz önüne almak zorundadır. Bu nedenle meme koruyucu cerrahi tedavi yöntemi onkoplastik cerrahi uygulamaları başlığında algılanmalıdır.