Çalışma Saatleri : Pazartesi - Cumartesi 08:00-17:00
  Telefon : +90 312 426 88 12

Makaleler

Makaleler

Meme Başı Akıntılarından Ne Kadar Korkmalıyız?

Meme başı akıntıları meme hastalıklarıyla ilgili olarak nispeten sık rastlanan belirtilerdendir. Ancak hastayı çok endişelendirmekle birlikte meme kanserinin az rastlanan belirtilerindendir. Meme başı akıntısı nedeniyle hekime başvuran hastaların ancak %10’u kanser ile ilişkilidir. Bu nedenle temel klinik yaklaşım altta yatan...
Devamını Oku

Meme Hastalıkları Hakkında Genel Bilgiler

Meme kanseri önemli bir sağlık sorunu olmaya devam etmektedir. Epidemiyolojik olarak 70 yaşına kadar olan kadın popülasyonun %10’u meme kanserine yakalanmaktadır. Meme kanseri erken tanısı konduğunda tedavisi mümkün olan bir hastalıktır. Önleyici hekimlik yönünden bakıldığında, kendi kendini muayene konusundaki eğitimin...
Devamını Oku

Yaş ve Meme Kanseri Tedavisi

Meme kanseri, dünyada kadınlar arasında en sık görülen tümör olup, kadınlarda görülen tüm kanserlerin %32’ sini oluşturmaktadır . Günümüzde her 8 kadından biri hayatı boyunca meme kanserine yakalanma riski ile karşı karşıyadır . Meme kanseri riski yaşla beraber artmakta olup,...
Devamını Oku

Meme Kanserinin Tedavisinde Meme Koruyucu Cerrahi Uygulaması

Meme kanseri erken tanı konulduğunda tedavisi mümkün olan bir hastalıktır. Günümüzde çok zorunlu kalmadıkça memenin tamamen alınması tercih edilmemektedir.  Bu yüzden, erken evrede tanısı konulduğunda meme koruyucu cerrahi tedavi ile meme kaybı önlenebilmektedir. Bu süreçte medikal onkolog ve radyasyon onkoloğu...
Devamını Oku

Meme Kanserinin Tanı ve Tedavisinde Bilinçlendirme ve Moleküler Detaylar

Günümüzde meme kanseri tanısında, hastanın yakınması, kendi kendini kontrol, hekim muayenesi, radyolojik incelemeler ve biyopsinin tartışılmaz bir öneme sahip olduğu açıktır. Ancak araştırmalar tanı ve tedavide bazı moleküler parametrelerin de önemli olabileceği yönünde gelişmektedir.  Hastalar genellikle sık tekrarlanan bilgiler ile...
Devamını Oku

MEMEDE KİTLE SAPTANDIĞI ZAMAN YAPILMASI GEREKENLER

Meme hastalıklarının en önemli belirtilerinden biri memede kitle saptanmasıdır. Memede kitle ya kişinin kendisi tarafından saptanır ya da “meme cerrahı” tarafından muayene sırasında veya klinik şüphe üzerine Radyoloji Uzmanı”ndan talep edilen uygun görüntüleme yöntemi ile bulunarak tanımlanır. Hasta tarafından saptanan...
Devamını Oku

MEME SAĞLIĞI, HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK DEĞERLENDİRİLMESİ

            MEME SAĞLIĞI, HASTALIKLARI VE  HEMŞİRELİK DEĞERLENDİRİLMESİ Meme, bir kadın için en önemli organlardan biridir . Dişiliğin sembolüdür aynı zamanda anneliğinde sembolü olduğu için kutsaldır. Bir kadın doğum sonrası , en kıymetli varlığı olan yavrusuyla ilk bağını memesiyle kurmuş ve...
Devamını Oku

-Meme Kanserinden Korunma

Meme kanseri önemli bir sağlık sorunu olmaya devam etmektedir. Epidemiyolojik olarak 70 yaşına kadar olan kadın nüfusunun %10’u meme kanserine yakalanmaktadır. Erken tanının sağ kalım üzerindeki etkisi tartışmasızdır. Bu nedenle koruyucu hekimlik yönünden bakıldığında, kendi kendini muayene eğitiminin üzerinde özellikle...
Devamını Oku